Italiano English Russo

News

Summer School 2018 «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Καινοτομία σε Περιβάλλον Οικονομικής Κρίσης»

Το Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει Θερινό Σχολείο με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Καινοτομία σε Περιβάλλον Οικονομικής Κρίσης». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο διάστημα 25-29 Ιουνίου 2018 και απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σς εκπροσώπους εθνικών και διεθνών εταιρειών. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας.  Φορέας υλοποίησης του θερινού Σχολείου είναι το εργαστήριο του τμήματος Διοίκησης : Επιχειρηματικότητας και ψηφιακής Καινοτομίας (ΕDI LAB).

Στο προγραμμα συμμετέχουν ο Δρ. Arturo Lavalle, Προϊστάμενος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μιλήσει για το ζήτημα της απόκτησης και της μεταφοράς νέων δεξιοτήτων στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η Δρ. Βαλίνα Γεροπάντα συντονίστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος MID και ερευνήτρια στον τομέα της αστικοποίησης των Έξυπνων Πόλεων, η οποία θα παρουσιάσει ένα case study σχετικά με το πώς οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας  βοηθούν στην πολιτισμική και οικονομική αναβίωση μιας πόλης.

Πληροφορίες εδώ: 

http://www.edilab.teiwest.gr/index.php/el/anakoinoseis/49-summer18

Το Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi διαπιστεύτηκε στις ΗΠΑ.

Στις 17 Απριλίου 2015, το Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi διαπιστεύτηκε στις ΗΠΑ για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα από το ACICS - Accrediting Council for Independent Colleges and Schools- (Το Συμβούλιο Διαπίστευσης για Ανεξάρτητα Κολλέγια και Σχολεία), που ειναι ο μεγαλύτερος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Παιδείας ΗΠΑ (http://personify.acics.org/Default.aspx?Tabld=204) και το Συμβούλιο Διαπίστευσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (http://www.chea.otg/search/actionlnst.asp).

Αυτή η διαπίστευση κατοχυρώνει την αναγνώριση του Πανεπιστημίου Μαρκόνι όχι μόνο ως Ιταλικό αλλά επίσης ως Αμερικάνικο Ίδρυμα, που εκδίδει Ακαδημαϊκές Πιστοποιήσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι οι πιστοποιήσεις που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Μαρκόνι έχουν την αξία που έχει οριστεί στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής που ορίζει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Μαρκόνι δίνουν πρόσβαση σε διδακτορικά πρόγραμματα.

Ανερτημένο στην ιστοσελίδα του ACICS μπορείτε να βρείτε τη λίστα προγραμμάτων που έχουν ήδη διαπιστευτεί, ενώ είμαστε σε διαδικασία διαπίστευσης και των υπολειπομένων προγραμμάτων που πολύ σύντομα θα δημοσιευτούν κι αυτά.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μετά  τις 17 Απριλίου 2015 σε κάποιο από τα αναγνωρισμένα προγράμματα, θα παραλάβουν μια Πιστοποίηση επίσης από το ACICS.

ΔΟΑΤΑΠ

Ο Δ. Ο.Α.Τ.Α.Π., στη συνεδρία του Δ.Σ. 177Α/28-5-2015, αναγνώρισε σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε, το εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών του UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI-TELEMATICA που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου σπουδών MASTER DI SECONDO LIVELLO στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ο οποίος δύναται να κριθεί ισοδύναμος προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. υπό την προυπόθεση ότι πληρούνται οι διατάξεις των Νόμως 3328/2005, 3685/2008, 4009/2011, 4076/2012.

Ο Δ. Ο.Α.Τ.Α.Π., στις συνεδρίες του Δ.Σ. 155Α/7-2-2014, και 177Α/24-4-2015αναγνώρισε σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε, το εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών του UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI-TELEMATICA που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου σπουδών MASTER DI SECONDO LIVELLO IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION-IMBA, ο οποίος δύναται να κριθεί ισοδύναμος προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. υπό την προυπόθεση ότι πληρούνται οι διατάξεις των Νόμως 3328/2005, 3685/2008, 4009/2011, 4076/2012.

Ημερίδα με τίτλο "Διεθνοποίηση και εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Συμβατική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα",

Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (ΤΕΙ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Marconi διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο "Διεθνοποίηση και εκσυγχρονισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Συμβατική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό κέντρο Κωστής Παλαμάς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ημερίδα αποτέλεσε την αφορμή να συζητηθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να υπογραμμιστεί η σημασία της διεθνοποίησης δραστηριοτήτων μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στη συνάντηση παραβρέθηκε η Γενική Διευθύντρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας, κα Αθηνά Πλέσσα Παπαδάκη, που συνέβαλε σημαντικά στα θέματα που συζητήθηκαν.  Την έναρξη κήρυξε ο Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, ενώ χαιρετισμό απηύθηνε ο Δρ. Arturo Lavalle, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μαρκονι. Συντονιστής της εκδήλωσης διετέλεσε ο Καθηγητής Περικλής Λύτρας, ομοίως Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας. Ακολούθησαν αναλυτικές εισηγήσεις από την κα Αθηνά Πλέσσα-Παπαδάκη, Γενική Διευθύντρια Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., τον Δρ. Arturo Lavalle, τη Δρ. Ιωάννα Γιαρένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας και τον Καθηγητή Χρήστο Καλλανδράνη, Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Ελλήνων Φοιτητών του Universita degli Studi Guglielmo Marconi.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Αγγελική Λιάπη  στο e-mail a.liapi@unimarconi.gr.

Αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

To Πανεπιστήμιο Università degli Studi Guglielmo Marconi έλαβε από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νέα αναγνώριση για τους τίτλους σπουδών Master in Fashion Management and Design,  Master in Global Marketing & International Business Relation και Master in Human Resources and Organization.